nha-may-zion
Nhà máy Zion

Địa điểm: KCN Vsip Bắc Ninh